Welke gevolgen hebben de crisis in de bevoorrading en de stijgende kosten voor de veiligheid van voedsel ?

Voedselveiligheid blijft de hoogste prioriteit

Energie, grondstoffen, vervoer, consumptie, prijzen… Alles is de laatste maanden bijna onverwachts de hoogte in geschoten. De wereldmarkten zitten midden in een diepe bevoorradingscrisis, die heeft geleid tot een sterke stijging van de kosten van grondstoffen en energie. Een atypische situatie die ontstaat na twee jaar van een pandemie die de spelregels heeft veranderd.

Terwijl we een fase van marktherstructurering doormaken, zijn we de afgelopen twee maanden geconfronteerd met een andere factor die, , het wereldschaakbord opnieuw aan het wankelen heeft gebracht: de inval in Oekraïne en het isolement van Rusland op de markten voor energie- en grondstoffenvoorziening. Dit alles voedt een scenario van instabiliteit van de markten. Een situatie die de algemene focus van de industrie op n kostenverlaging als prioriteit verhoogt. Een uitgangspunt dat mogelijk is zonder dat de voedselveiligheid in het gedrang komt door technisch advies, waardoor andere, ernstiger problemen in verband met onder meer gezondheid, veiligheid en reputatie, worden vermeden.

De levensmiddelenindustrie bevindt zich op in een moeilijke context , aangezien zij een manier moet vinden om al deze stijgingen het hoofd te bieden met behoud van winstmarges en zonder afbreuk te doen aan de productveiligheid . Het is bijna een hersenschim die geen uitdaging kan zijn voor de wereldmarkt.

Recente uitbraken van voedselvergiftiging hebben de hele sector in staat van paraatheid gebracht. Eenvoudigweg besparen op de kosten voor reiniging en desinfectie van de installaties is geen goede optie, integendeel. Het niet naleven van de vastgestelde ontsmettingsprotocollen, en het vervangen van bepaalde producten door andere van mindere kwaliteit, heeft een rechtstreeks gevolg… namelijk een vermindering van de voedselveiligheid.

Ook de chemische industrie is door deze nieuwe situatie getroffen. De stijging van alle kosten heeft ook op hen zijn weerslag. Dit betekent niet dat moet afzien van haar inspanningen om hoogwaardige, doeltreffende en efficiënte producten te produceren de voedingsindustrie te ondersteunen bij de productie van veilig voedsel.

Enkele dagen geleden kondigden de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) op een internationale uitbraak aan van Salmonella typhimurium ST34-infecties die verband houden met chocoladeproducten. Tot begin april waren 150 gevallen gemeld, voornamelijk bij kinderen jonger dan tien jaar, die het slachtoffer waren van voedselvergiftiging.

Maar april heeft ook ander nieuws gebracht over besmette producten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Bijvoorbeeld een uitbraak van Listeria monocytogenes in varkenskoppen, Escherichia coli in Frankrijk als gevolg van de consumptie van diepvriesdeeg, of sibutramine in een voedingssupplement. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat zich de komende maanden zou kunnen verspreiden als de hygiëne in de productielocaties niet ernstig wordt genomen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven in Europa elk jaar 4.700 mensen als gevolg van besmet voedsel, wereldwijd zijn dat er 420.000, en worden 23 miljoen Europeanen ziek als gevolg daarvan.

Verminderen van reiniging en desinfectie is onverenigbaar met het garanderen van de voedselveiligheid. Optimaliseren is niet bezuinigen, het gaat om het vinden van nieuwe, efficiëntere en duurzamere hulpmiddelen en producten die kunnen leiden tot besparingen in tijd, water en energieverbruik, de belangrijkste factoren die bijdragen tot de kosten van hygiënehandelingen. Het vervangen van reinigings- en ontsmettingsmiddelen door andere van inferieure kwaliteit is niet de oplossing. Ook het verlagen van de frequentie van reiniging en desinfectie is geen oplossing. Daarom is het vandaag van essentieel belang dat de hygiëneprocessen binnen de grenzen blijven die de voedselveiligheid garanderen. Hetzelfde geldt voor het juiste advies en de juiste technische diensten voor hygiëneprocessen in de industrie.

Dit is precies waar een hygiënepartner een sleutelrol speelt. Een adviserende functie waarin de vastgestelde kenmerken en de na te komen verplichtingen worden vastgelegd om de geschiktheid, de kwaliteit en de doeltreffendheid van de geleverde diensten te garanderen. De toepassing van monitoring- en controle-instrumenten zal bijdragen tot een verbetering van de doeltreffendheid van de ontsmettingsprocessen, wat op zijn beurt de industrie zal helpen om veilige levensmiddelen op de markt te brengen . Aldus zal het mogelijk zijn om duurzame hygiëneoplossingen op maat aan te bieden en efficiëntere ontsmettingsprocessen te realiseren tegen lagere kosten.

Het gaat dus om een allesomvattende hygiënedienst die alle gebieden en factoren omvat die betrokken zijn bij de sanering van installaties voor de productie en behandeling van levensmiddelen: van de aanbeveling en levering van producten en de nodige apparatuur voor de toepassing van , tot de validering van de hygiëneresultaten. Zonder aspecten te vergeten zoals de opleiding van en het toezicht op het personeel dat betrokken is bij de hygiënetaken , alsook het opstellen van reinigings- en desinfectieprotocollen.

Het automatiseren van processen kan een goed voorbeeld zijn om het verbruik te verminderen, Bijvoorbeeld automatische bandreinigingssystemen of zelfs ultrasone reiniging. Bovendien zijn er tegenwoordig verbruikscontrolesystemen op de markt voor zowel open ruimtereinigingssystemen als CIP-systemen.

Het gebruik van kwaliteitsapparatuur, alsmede de uitvoering van een preventieve onderhoudsdienst, en de controle van de dosering, zijn andere goede praktijken die kunnen worden toegepast.

Ook producten spelen een belangrijke rol. De keuze voor even doeltreffende alternatieven, zoals in geconcentreerde vorm, met de daaruit voortvloeiende besparing op het vervoer, of andere soorten producten die gemakkelijk kunnen worden afgespoeld of die bij lage temperaturen werken, met de daarmee gepaard gaande besparing op water en energie, zijn andere opties die in aanmerking moeten worden genomen.

In deze prijzencrisis, met de niet aflatende strijd om kostenbesparingen, mogen de verschillende schakels in de waardeketen van de voedingsindustrie hun primaire rol niet uit het oog verliezen: veilig voedsel produceren; ervoor zorgen dat de producten die de fabrieken verlaten, veilig zijn. Deze bedreiging moet worden aangegrepen om de reinigings- en ontsmettingsprocessen onder de loep te nemen. Toegegeven, dit kan enige tijd en inspanning vergen, maar het zal op lange termijn leiden tot een betere bewaking en controle van al deze processen. Ongetwijfeld is dit de enige geldige methode om potentiële besparingen te definiëren en tegelijk een veilige voedselproductieomgeving te handhaven.

Dit is de enige manier om het hoofd te bieden aan deze nieuwe bedreiging die haar eerste symptomen al begint te vertonen. Of verder zal gaan of niet, zal afhangen van de mate van betrokkenheid van de waardeketen zelf. Een reputatiecrisis kan onomkeerbare schade toebrengen aan een merk , om nog maar te zwijgen van de schade die eerder aan consumenten is toegebracht. Hoe het ook zij, we mogen in geen geval onze waakzaamheid op het gebied van voedselveiligheid laten verslappen; het is gewoon van vitaal belang. Vandaag de dag moet, meer dan ooit, in het belang van de voedselveiligheid, het hoge niveau van professionaliteit van de werknemers in de voedingsindustrie en van de leveranciers voorop staan.

Auteurs:

Ramón Bertó

Joan Estornell

Similar Stories