Filter

Opleidingen Zoeken

Type training

Veilig gebruik van chemicaliën

Een veilig gebruik van chemicaliën is essentieel om niet alleen uw apparatuur, productie en omzet te beschermen, maar vooral ook uw werknemers. In deze training behandelen we de essentiële stappen voor een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën.

Veilig gebruik van chemicaliën in industriële wasserijen

Een veilig gebruik van chemicaliën is essentieel voor de bescherming van niet alleen uw apparatuur, productie en omzet, maar vooral ook van uw werknemers. In deze training behandelen we de essentiële stappen voor een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën in uw industriële wasserij.

De grondbeginselen van industrieel wassen

Hoe functioneert uw wasserij? Wat zijn de belangrijkste processen en welke handelingen vergen extra aandacht en voorzichtigheid? In deze eendaagse opleiding nemen we uw nieuwe medewerkers mee in de wereld van de wasserij.

Hygiëne in industriële wasserijen – RABC

De RABC-opleiding geeft gedetailleerde informatie over hygiëne, microbiologie, desinfectie en hygiënepraktijken in industriële wasserijen.

Vlekverwijdering in industriële wasserijen

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers een grondiger inzicht te geven in de oorzaken en de mogelijke behandeling van de meest voorkomende vlekken, die na het wassen kunnen achterblijven. De deelnemers zullen tijdens een workshop onbekende vlekken moeten identificeren en passende herwasprocessen moeten vaststellen.

De basisprincipes van hygiëne in industriële wasserijen

Waarom is hygiëne belangrijk in een industriële wasserij? Wat zijn de basisprincipes en de beste hygiënepraktijken? Deze opleiding geeft uw wasserijmedewerkers een beter inzicht in hun rol als hygiënebewakers.