Duurzame hygiëne gaat verder dan water besparen

Water is essentieel om te leven, voor het milieu en voor de economie. Het is dan ook een gemeenschappelijk goed dat niet alleen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar vooral ook door ons allemaal gerespecteerd en beschermd moet worden. Als gevolg van de klimaatverandering neemt waterschaarste wereldwijd toe. Ook in Europa, waar waterstress ongeveer 20% van het grondgebied en 30% van de bevolking treft. Dat blijkt uit het rapport “Water resources across Europe confronting water stress: an updated assessment by the European Environment Agency, 2021“.

De Europese watervoorraden worden bedreigd door de huidige klimaatomstandigheden. Veel stroomgebieden hebben te maken met minder neerslag en langere perioden van droogte. Er is een groeiende onbalans tussen de beschikbaarheid van de lokale hulpbronnen en de vraag naar water vanuit de industrie. Dat betekent een aanzienlijk risico op waterschaarste in de toekomst.

Watertekorten in de voedingsmiddelenindustrie kunnen een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering en de toeleveringsketen. Water is een essentiële hulpbron die wordt gebruikt bij productie, koeling, reiniging en andere processen. Als water schaars is, kunnen bedrijven te maken krijgen met een aantal uitdagingen. Denk hierbij aan verminderde productie, maar ook aan risico’s voor de voedselveiligheid. Als er geen toegang is tot voldoende water om adequate hygiënestandaarden te garanderen, kan dit de bedrijfsreputatie en de impact op het milieu negatief beïnvloeden.

Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen waterbesparing. Het gaat om het ontwikkelen van een wereldwijde strategie waarin bedrijfsleven, milieu en maatschappij hand in hand gaan. Duurzaamheid is een zaak van iedereen. Het is essentieel dat industriële werknemers worden getraind in duurzame vormen van hygiëne. En dat zij zich bewust zijn van het belang van hun rol om de impact van hygiëneactiviteiten op het milieu te verminderen. Dat kan o.a. door middel van trainingsprogramma’s over het juiste gebruik van schoonmaakproducten en -apparatuur, maar ook door het bevorderen van een cultuur van milieubewustzijn op de werkplek.

Waterverbruik verminderen, een uitdaging voor alle sectoren

Om de uitdaging van het waterverbruik aan te gaan, implementeren veel bedrijven optimalisatieplannen. Ze investeren in technologieën voor waterbehandeling en hergebruik en ontwikkelen duurzamere watermanagementstrategieën voor hun reinigings- en desinfectieactiviteiten. Ook de samenwerking met de lokale gemeenschap en overheidsinstanties om het watergebruik op een verantwoorde manier te beheren, is belangrijk om een toereikende aanvoer van deze essentiële bron te garanderen.

Daarom hebben wij het over het implementeren van duurzame hygiënische oplossingen die verder gaan dan industrieel waterverbruik. Maatregelen die de impact op het milieu verminderen en de voedselveiligheid bevorderen. Het verminderen van het energieverbruik voor reiniging en desinfectie, het handhaven van veiligheidsnormen en het gebruik van milieuvriendelijkere producten zijn allemaal belangrijk.

Een van de belangrijkste opties is de implementatie van waterterugwinningssystemen die voldoen aan de duurzame cyclus. Dit soort initiatieven, zoals het Hydro-systeem van Christeyns, kan leiden tot aanzienlijke waterbesparingen tot 70%. Daarnaast zorgt het gebruik van controlesystemen voor schoonmaakwerkzaamheden (zowel CIP als OPC) voor een volledige bewaking van het verbruik. Ook de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden kan hiermee beter worden gecontroleerd en dat resulteert in aanzienlijke besparingen. Niet alleen op het gebied van water, maar ook op het gebied van energie, tijd en reinigings- en desinfectiemiddelen.

Automatisering en duurzame reinigingsmiddelen

Een andere mogelijkheid die kan bijdragen aan de duurzaamheid van hygiëneprocessen is de automatisering van reinigings- en desinfectietaken op transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie, het gebruik van cavitatie-/ultrasone hygiëneapparatuur en het gebruik van perfect geoptimaliseerde krattenwassers. Dit bespaart allemaal water, energie, tijd en product en zorgt voor een constant hoog hygiëneniveau.

Het gebruik van meer milieuvriendelijke reinigings- en desinfectieproducten is een andere manier om de industrie duurzamer te maken. Bijvoorbeeld producten die minder water nodig hebben om te spoelen of neutralere, minder agressieve producten zoals enzymatische producten. En producten die op kamertemperatuur kunnen worden gebruikt, waardoor het energieverbruik daalt.

Evalueer reinigingsprocessen, wat kan anders?

Tot slot kunnen andere maatregelen die van toepassing zijn op het reinigingsproces zelf ook bijdragen aan duurzame hygiëne. Denk aan het aanpassen van sproeikoppen en apparatuur voor het aanbrengen van producten, waarmee het energieverbruik geoptimaliseerd kan worden. Ook kun je het reinigingsprotocol aanpassen. Bijvoorbeeld door specifieke producten te gebruiken in de eerste spoelfase, zodat er in het totale reinigingsproces efficiënter, tijd- en waterbesparend gereinigd kan worden.

Het is daarom noodzakelijk om de reinigingsprocessen goed te evalueren. Zo kun je hygiëneprotocollen en -producten in specifieke processen implementeren die ervoor zorgen dat er minder reinigings- en desinfectiefasen nodig zijn. Uiteraard is dit altijd afhankelijk van het microbiologische risico.

la couleur d'une entreprise engagée

Christeyns Green, de kleur van een toegewijd bedrijf

Als maatschappelijk verantwoorde leverancier van reinigingsmiddelen streven we bij Christeyns elke dag naar het verwezenlijk van onze duurzaamheidsplannen. “Christeyns Green. De kleur van een toegewijd bedrijf”. Dit is de campagne waarmee we onze betrokkenheid bij de maatschappij en onze directe omgeving willen tonen. Een commitment dat elke dag groeit. Het doel om te produceren met een verstandig gebruik van water, het gebruik van gerecyclede kunststoffen of zelfvoorziening in energieverbruik, maakt deel uit van ons dagelijkse werk. Christeyns beseft dat je voor een duurzame dienstverlening het goede voorbeeld moet geven en duurzame oplossingen in je eigen faciliteiten moet implementeren. Dit streven naar duurzaamheid is erkend door middel van verschillende prijzen, waaronder onlangs de prestigieuze Ecovadis Gold Award.

Christeyns is betrokken bij plannen om zowel onze eigen duurzaamheid als die van onze directe buren te verbeteren. Zo is er naast de installatie van hernieuwbare energie voor eigen gebruik in verschillende productiefaciliteiten, ook het circulaire buurtproject in Gent (België). In dit project gebruiken we overtollige warmte uit de Christeyns fabriek om woningen te verwarmen in een nieuwe aangrenzende woonwijk. Tegelijkertijd vangen we het afvalwater van deze woningen op. Dit wordt gefilterd en gebruikt voor de productie van onze was- en reinigingsmiddelen.

Conclusie: duurzame hygiëne in essentieel

Concluderend is de implementatie van duurzame hygiëne in de industrie essentieel om de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de voedselveiligheid te garanderen. Maatregelen die kunnen helpen om het water- en energieverbruik te verminderen zijn o.a. het gebruik van milieuvriendelijke producten en processen. Maar ook het optimaliseren van het waterverbruik bij reiniging en desinfectie, het implementeren van waterrecirculatiesystemen en het gebruik van koude reinigingsmethoden.

Similar Stories