10 vragen en antwoorden over enzymatisch reinigen

Wat zijn enzymen, wat kunnen enzymen en hoe veilig is het werken met enzymen? 10 vragen en antwoorden over enzymatische reinigingsmiddelen.

Het inzetten van enzymatische reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen sector wint terrein. Hoewel enzymen al meer dan dertig jaar worden gebruikt in waspoeders, is de ontwikkeling van enzymatische reinigingsproducten voor andere toepassingen van recentere datum. Zoals elke “nieuwe” technologie wekt ook de enzymatische reinigingstechnologie vragen op. Wat zijn enzymen, wat kunnen enzymen en hoe veilig is het werken met enzymen?

10 vragen en antwoorden over enzymatische reinigingsmiddelen

1. Zijn enzymen en bacteriën hetzelfde?

De termen enzymatisch reinigen en bacterieel reinigen worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Onterecht. Bacteriën zijn levende organismen. Enzymen leven niet. Enzymen zijn eiwitten, die ontstaan door gisting.

2. Zijn enzymen gevaarlijk voor gebruik op voedselcontactplaatsen?

Voor enzymatische reinigingsmiddelen geldt hetzelfde als voor traditionele reinigingsmiddelen: om alle residuen te verwijderen moet alle oppervlakken na behandeling goed naspoelen. Enzymen zijn niet gevaarlijk voor gebruik op voedselcontactplaatsen. Enzymen zijn juist van grote waarde voor het borgen van voedselveiligheid.

3. Welke toegevoegde waarde hebben enzymen in de voedingsmiddelenindustrie?

Enzymen zorgen voor een extreme mate van dieptewerking die alkalische middelen en zuren niet voor elkaar krijgen. Organische vervuiling heeft er baat bij als de structuur van de vervuiling wordt afgebroken. Enzymen reageren met organische vervuiling. Deze reactie zorgt ervoor dat de vervuiling als het ware wordt omgezet in kleine, wateroplosbare resten. De afgebroken resten worden in de desinfectiefase eenvoudig opgenomen door bacteriën.

4. Hoe lang blijven enzymen werkzaam, heeft dat invloed op het eindproduct?

De activiteit van enzymen neemt af na 2 uur. Enzymen werken alleen in een natte omgeving. Bij een droog oppervlak is er geen activiteit meer. Enzymen kunnen niet geheractiveerd worden door het oppervlak weer nat te maken. Evenals bij traditionele middelen zorgt de naspoelfase ervoor dat alle residuen worden verwijderd.

5. Waarom hebben enzymatische producten wel een positieve invloed op biofilm en traditionele middelen niet?

Bij biofilm is er sprake van organische restvervuiling die zich in een aantal fasen opbouwt. Om de micro-organismen heen vormt zich een beschermende, organische laag die resistent is gebleken tegen traditionele reinigingsmiddelen. Desinfectiemiddelen bieden ook geen uitkomst, om een biofilm te kunnen verwijderen, moet je eerst de organische laag die de bacteriën inkapselt vernietigen. Dat kan alleen met enzymen. Pas daarna kan een desinfectant zijn werk doen.

6. Zijn enzymen schadelijk voor het milieu?

Integendeel! Enzymen zijn biologisch afbreekbaar en hebben een zeer positief effect op waterzuivering. Enzymen zetten elke organische stof om in kleinere bestanddelen, die direct in water oplosbaar zijn en gemakkelijker kunnen worden opgenomen door bacteriën. Dankzij de enzymen wordt de bacteriële activiteit, die cruciaal is voor het afbreken van de organische stoffen (‘biologische afbreekbaarheid’) voor het zuiveren van het water, versneld.

7. Is er een risico op allergische huidreacties bij gebruik van enzymen?

In z’n algemeenheid zijn enzymatische producten niet irriterend en zorgen ze niet voor allergische reacties. Specifiek voor producten die Qlean-tec levert, zijn diverse onafhankelijke testen uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er geen allergische reactie optreedt door gebruik van deze enzymatische middelen.

8. Is er een risico op allergische ademhalingsreacties?

Het enige risico op contact, is bij het gebruik van een product dat een grote hoeveelheid via de lucht verspreide enzymen kan genereren. Dat kan alleen wanneer je gebruik maakt van een spraymethode. Er zijn echter wettelijke grenswaarden bepaald, waarbij er gegarandeerd geen risico bestaat op een allergische reactie. Onze producten blijven daar ruim binnen.

9. Veroorzaken enzymatische reinigingsproducten verschijnselen van beroepsastma (BA)?

BA is een fenomeen dat voorkomt in de reinigingssector. De ziekte wordt echter niet specifiek veroorzaakt door enzymen, maar wordt gekoppeld aan het gebruik van “klassieke” moleculen en in het bijzonder aan ontsmettingsmiddelen van het quaternaire ammoniumtype. Tot op heden werd nog geen enkel geval van BA toegeschreven aan enzymen.

10. Waarom worden er soms beschermingsmiddelen voorgeschreven?

Enzymatische reinigingsmiddelen zijn detergenten, die aan de wettelijk eisen voor reinigingsmiddelen moeten voldoen. Door complexe formulering worden producten soms geclassificeerd. Het kan daarom voorkomen dat we uit veiligheidsoverwegingen persoonlijke beschermingsmiddelen adviseren.

Contact

Meer weten over enzymatische reiniging of de specifieke oplossingen die Christeyns biedt? Neem contact met ons op via info.nl@christeyns.com.

Similar Stories