Een schonere toekomst

met Christeyns

Christeyns is meer dan alleen een hygiënespecialist. Lees hier hoe we ons inzetten voor een schonere toekomst – een gezonde planeet, een duurzame samenleving en gelukzalige momenten.

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

Als internationaal bedrijf willen we iets teruggeven aan de samenleving. Mensen mobiliseren. Ons steentje bijdragen aan een hartelijke en inclusieve buurt die trots is op haar mensen en bewust van haar omgeving. We willen de authenticiteit terugbrengen en persoonlijk contact stimuleren om mensen met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Wil je kennismaken?

Recente gemeenschapsinitiatieven

CHRISTEYNS FOUNDATION

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Christeyns beperkt zich niet tot grote stedelijke projecten. We steunen ook lokale MVO-initiatieven en liefdadigheidsacties om onze positieve invloed op de samenleving te vergroten. We financieren initiatieven in onze omgeving voor mensen die hulp nodig hebben en organiseren inzamelings- en sensibiliseringsacties voor organisaties waarmee we ons sterk verbonden voelen. We doen wat we kunnen om de toekomst voor iedereen beter te maken.

Recente liefdadigheidsinitiatieven

Stichting 2HelpChildren

Stichting 2HelpChildren

Stichting 2HelpChildren is een organisatie die zich sinds 2009 belangeloos inzet voor de verbetering van de positie van kansarme kinderen…

INNOVATIE & OPLEIDING

Christeyns is een kennisbedrijf waar innovatie centraal staat en toegejuicht wordt. We beschikken over vier  onderzoekscentra in Europa, waar briljante teams van hygiënedeskundigen dag in dag uit bezig zijn met doorgedreven research. Zo zoeken we naar antwoorden op de vragen en behoeften van onze klanten. In onze eigen academie bundelen we vervolgens onze ervaringen en inspireren we anderen om mee te bouwen aan een schonere toekomst. We delen graag onze inzichten met gelijkgezinden als u.

Recente kennisinitiatieven

MILIEUPROJECTEN

Duurzaamheid is een mindset. Een attitude die we dagelijks vormgeven en bijschaven. Bij Christeyns gebruiken we ons bereik, onze infrastructuur en expertise om steden, bedrijven, mensen en de samenleving te helpen omschakelen naar een groene, schone, gezonde toekomst. Daarom nemen we deel aan plaatselijke opruimacties en klimaatvriendelijke initiatieven, en proberen we onze eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. We organiseren ons transport op een efficiënte manier, stroomlijnen onze processen, ontwikkelen producten die zo ecologisch mogelijk zijn en maken maximaal gebruik van hernieuwbare bronnen als zon en water voor onze elektriciteitsvoorziening. We schaven constant aan onze procedés en producten en laten ons hierbij graag inspireren door anderen. Jij misschien?

Recente milieu-initiatieven

10 jaar Cool Chemistry!

10 jaar Cool Chemistry!

Met trots vieren we een belangrijke mijlpaal in ons innovatieproces: de 10e verjaardag van Cool Chemistry! Tien jaar geleden, in…

TEAMGEEST

Van een klein familiebedrijf in 1947 zijn we uitgegroeid tot een internationale speler in de chemische industrie. Dat hebben we niet alleen te danken aan onze diversificatie, maar ook en vooral door de creativiteit en toewijding van onze medewerkers. Onze mensen maken Christeyns. Dankzij hen schitteren we al meer dan 70 jaar. Om onze personeelsleden alle kansen te geven die ze verdienen, investeren we dan ook in een duurzaam HR-beleid, in loopbaanontwikkeling, kennisuitwisseling, mobiliteit en teamwerk. Leer ons beter kennen en maak kennis met ons sprankelend team.

Recente teaminitiatieven

Een schonere toekomst begint vandaag