Tips! Hoe voorkom je schuim in de vaatwasser?

Slimme tips van onze vaatwasexperts om te veel schuim in de vaatwasser te voorkomen.

Onze TD medewerkers zijn experts op het gebied van machinale vaatwas. Dagelijks bezoeken zij klanten voor installaties, maar ook voor periodieke controle van vaatwasmachines. Tips en trics om het beste resultaat uit onze vaatwasmiddelen te halen hebben zij dus ook, bijvoorbeeld over het voorkomen van schuimvorming in de machine.

Oorzaken te veel schuim in de professionele vaatwasser

Een klacht die regelmatig terug keert: De dosering is niet goed ingesteld, want er komt te veel sop of schuim in de machine (of er zelf onderuit!). Schuim in de machine kan diverse oorzaken hebben, een te hoge dosering is echter geen aanleiding. Hoe voorkom je dan wel dat er te veel schuim in de vaatwasser ontstaat?

De do’s en don’ts van onze experts.

1. Pas een ingestelde dosering niet zomaar aan

Een vaatwasmiddel schuimt praktisch niet. Al zou je bij wijze van spreken een hele can van 20 liter in één keer doseren, dan zal er nog geen schuim ontstaan. Verlaag dan ook niet zomaar de dosering die door de adviseur is ingesteld.

2. Stel de dosering niet te laag in

Andersom kan een te lage dosering juist wel voor problemen zorgen, als er sprake is van vaatwerk dat niet goed is voorgespoeld. Voorspoelen wordt nog wel eens onderschat, maar is heel belangrijk. Als vaatwerk niet of nauwelijks is voorgespoeld, leidt dat tot een hoge toevoer van vetten in de machine. In combinatie met een te lage dosering van het vaatwasmiddel, zorgt dat voor verzeping: een chemische reactie die ontstaat door de combinatie van vet en loog (als bestanddeel van vaatwasmiddel). Verzeping veroorzaakt schuim. Wat een goede dosering is hangt af van de situatie: van de machine, de hardheid van het water en de mate van vervuiling.

3. Spoel vaatwerk goed voor!

Wat je dus vooral wel moet doen, is sterk vervuild vaatwerk goed voorspoelen. Hiermee voorkom je de kans op verzeping in de machine. Gebruik hiervoor lauw water, geen heet water.

4. Gebruik een voorspoelmiddel, geen afwasmiddel

Handafwasmiddelen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn, zijn ook daadwerkelijk bedoeld om af te wassen. Deze middelen schuimen flink en zijn niet geschikt als voorspoelmiddel. Als er te veel product op het vaatwerk achter blijft, verhoogt dat de kans op schuimvorming. Spoel voor met een middel dat daar ook specifiek voor is bedoeld.

5. Stel de temperatuur van de vaatwasser goed in

Bij machinale vaatwas volgt na de reinigingsfase een naspoelfase. Spoelglansmiddelen die in deze fase worden gebruikt zijn gevoelig voor temperatuur. Bij een te lage temperatuur kunnen deze producten schuim veroorzaken. Aanbevolen wordt een wasbad temperatuur van 55°C – 65°C en een hoge naspoeltemperatuur van 80°C – 90°C.

6. Maak de vaatwasser schoon met een niet-schuimend middel

Gebruik voor het reinigen van de vaatwasmachine een “strip” middel dat daar ook speciaal voor is bedoeld. Deze middelen schuimen niet. Een verkeerd middel dat wel schuimt, kan problemen veroorzaken.

Advies voor professionele vaatwasser

Professionele machinale vaatwas vereist kennis. Op zoek naar advies of nog meer tips van onze vaatwas experts? Neem dan contact met ons op via info.nl@christeyns.com.

Meer lezen over de mogelijkheden van Qlean-tec op het gebied van vaatwas? Kijk dan ook eens op onze pagina Machinale Vaatwas.

Similar Stories