Q&A: vragen en antwoorden over het veiligheidsinformatieblad

Bij veel professionele reinigings- en desinfectiemiddelen wordt een veiligheidsinformatieblad (ook wel VIB, MSDS of SDS genoemd) geleverd. Wat zijn de verplichtingen rondom veiligheidsinformatiebladen en wat moet je doen met de informatie die erin staat? Dat leggen we je graag uit.

1. Wat is een veiligheidsinformatieblad?

Een veiligheidsinformatieblad bevat belangrijke informatie over de eigenschappen en risico’s van gevaarlijke stoffen of mengsels. Daarnaast geeft het document aanbevelingen voor veilig gebruik op de werkplek van het onverdunde product. De gebruiksaanwijzing en doseringen staan vermeld in een productinformatieblad (ook wel PIB of TDS genoemd).

Het is wettelijk verplicht om van alle gevaarlijke stoffen waar je professioneel mee werkt een veiligheidsinformatieblad te hebben en beschikbaar te stellen aan alle gebruikers. Of een reinigings- of desinfectiemiddel gevaarlijk is, herken je o.a. aan de gevaarsymbolen op de verpakking.

2. Wanneer is een veiligheidsinformatieblad verplicht?

Of een veiligheidsinformatieblad verplicht is hangt af van de CLP-indeling van een product. CLP staat voor Classification (indelen), Labeling (etikettering) and Packaging (verpakken) van stoffen en mengsels. CLP is een verordening die voortkomt uit het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS), een mondiaal systeem voor het indelen en verpakken van chemische stoffen. Dit systeem is bedoeld om wereldwijd gevaarlijke stoffen te identificeren en gebruikers over eventuele gevaren te informeren. CLP is de Europese implementatie van dit systeem en is ingevoerd in alle lidstaten van de EU.  Wordt een product als gevaarlijk ingedeeld? Dan is een veiligheidsinformatieblad verplicht.

3. En als een reinigingsmiddel niet gevaarlijk is?

Is een reinigingsmiddel niet als gevaarlijk ingedeeld, maar bevat het wel in een lage concentratie een gevaarlijk grondstof, dan is een veiligheidsinformatieblad ook verplicht. Bevat een mengsel helemaal geen gevaarlijk stoffen? Dan is een veiligheidsinformatieblad opstellen niet verplicht.

4. Hoe kom ik aan een veiligheidsinformatieblad?

Het veiligheidsinformatieblad wordt opgesteld door de producent, importeur of distributeur en wordt geleverd aan iedereen die het product beroepsmatig gebruikt. De eerste in de keten die een veiligheidsinformatieblad moet opstellen is de Europese fabrikant van een stof, of de importeur van een stof of mengsel. Overige leveranciers moeten ontvangen veiligheidsinformatiebladen doorgeven aan hun afnemers, of op basis van het document een eigen veiligheidsinformatieblad maken en leveren. Je ontvangt het veiligheidsinformatieblad bij de eerste levering het product.
Als werkgever draag je de verantwoording om de veiligheidsinformatiebladen in huis te hebben en te delen met medewerkers.

5. Waarom krijg ik geen veiligheidsinformatieblad van handzepen?

Handzeep wordt niet gezien als een reinigingsmiddel, maar als cosmeticaproduct en valt daarom onder de Europese Cosmeticaverordening. Producenten en importeurs van cosmetische producten zijn vrijgesteld van de verplichting om een veiligheidsinformatieblad te leveren bij deze producten (Artikel 2 lid 6 onder b van de REACH verordening).
Bij een handdesinfectiemiddel is een veiligheidsinformatieblad wel verplicht, deze producten vallen onder de biocide wetgeving en moeten wel aan de verplichting voldoen.

6. Welke informatie haal ik als werkgever uit een veiligheidsinformatieblad

Als werkgever moet je, conform de Arbeidsomstandighedenwet, zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Het veiligheidsinformatieblad geeft informatie over:

  • welke gevaarlijke stoffen er op de werkplek aanwezig zijn;
  • wat de risico’s en gevaren zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en het milieu;
  • hoe je het onverdunde product moet hanteren en opslaan;
  • en welke maatregelen je als werkgever moet nemen om werknemers en het milieu te beschermen.

Op de website www.arbototaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je meer informatie vinden over het veiligheidsinformatieblad en verwante onderwerpen. Het Ministerie heeft tevens een handig document opgesteld over het veiligheidsinformatieblad.

7. Waar vind ik de dosering van een product en hoe ik het precies moet gebruiken?

Een veiligheidsinformatieblad geeft uitsluitend informatie over het onverdunde product, dus over de basisgrondstoffen die in het mengsel zijn verwerkt. In de meeste gevallen moet je van het pure product eerst een gebruiksoplossing maken waarmee je uiteindelijk gaat reinigen of desinfecteren. Die informatie vind je in een productinformatieblad of een technisch data sheet (TDS). Hierin staat o.a. beschreven of en hoeveel product je moet doseren in water, welke oppervlakken je kan schoonmaken met de gebruiskoplossing en welke inwerktijd je moet aanhouden.

8. Heeft een veiligheidsblad een geldigheidsduur?

In de REACH verordening, de Europese verordening waarin de regels m.b.t. veiligheidsbladen zijn beschreven, is geen termijn vastgesteld die aangeeft dat een veiligheidsblad binnen een bepaalde periode vervangen moet worden. Artikel 31 van de verordening schrijft voor dat een veiligheidsblad wijzigt als:

  • er nieuwe informatie beschikbaar is die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
  • een autorisatie is verleend of geweigerd;
  • er een beperking is opgelegd.

9. Hoe gaat Christeyns om met het aanleveren van veiligheidsinformatiebladen?

Veiligheidsinformatiebladen en productinformatie kun je altijd vinden in de Christeyns e-catalogus: https://catalogue.christeyns.com/. Als klant kun je een account aanmaken, zo kun je op elk gewenst moment zelf veiligheidsinformatiebladen opzoeken.

Daarnaast maakt Christeyns voor distributie van veiligheidsinformatiebladen gebruik van een geautomatiseerd systeem, dat op basis van orders documenten per e-mail verstuurt naar een opgegeven contactadres. Dit systeem stuurt een veiligheidsinformatieblad:

  • bij de eerste order van een (nieuw) product;
  • als er een nieuwe versie van het document beschikbaar is van een product dat je in de afgelopen 12 maanden hebt besteld.

Soms worden de geautomatiseerde e-mails geblokkeerd door spam filters of komen de mails in de spambox terecht. Dat hebben wij helaas niet in de hand. Bestel je producten bij Christeyns Nederland en krijg je deze e-mails niet binnen? Neem dan even contact met ons op zodat we het verzendadres kunnen controleren of kijk voor actuele informatie op de Christeyns e-catalogus.

Similar Stories