Hoe beïnvloeden de toeleveringscrisis en stijgende kosten de voedselveiligheid?

Voedselveiligheid blijft de hoogste prioriteit

Energie, grondstoffen, vervoer, verbruik, prijzen… In de afgelopen maanden is alles uitzonderlijk explosief gestegen. Wereldwijd kampen markten met forse leveringsproblemen, waardoor de kosten van grondstoffen en energie extreem stijgen. Een atypische situatie die ontstaat na een pandemie die de spelregels heeft veranderd.

Terwijl we een fase van marktherstructurering doormaken, zijn we de afgelopen twee maanden opnieuw geconfronteerd met een factor die het internationale speelveld aan het wankelen brengt: de inval in Oekraïne en het isolement van Rusland op de markten voor energie- en grondstoffenvoorziening. Al deze factoren werken instabiliteit van de markt in de hand. En deze situatie leidt ertoe dat de focus van de industrie op kostenverlaging nog meer prioriteit krijgt. Een uitgangspunt dat met technische ondersteuning haalbaar is zonder de voedselveiligheid in gevaar te brengen. Zodat andere, meer ernstige problemen in verband met gezondheid, veiligheid en reputatie kunnen worden voorkomen.

De voedingsmiddelenindustrie bevindt zich in een lastige situatie; de sector moet een manier moet vinden om al deze stijgingen het hoofd te bieden met behoud van winstmarges en zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van producten. Recente uitbraken van voedselvergiftiging hebben de hele sector op scherp gezet. Eenvoudigweg besparen op de kosten voor reiniging en desinfectie van de installaties is dan ook geen optie, integendeel. Het niet naleven van de vastgestelde hygiëneprotocollen en het vervangen van reinigingsmiddelen door producten van mindere kwaliteit, heeft een direct gevolg. Namelijk dat de voedselveiligheid afneemt.

Ook de chemische industrie is geraakt door deze nieuwe situatie, de stijging van alle kosten vindt ook hier zijn weerslag. Dat betekent niet dat de sector moet afzien van het produceren van hoogwaardige, doeltreffende en efficiënte producten die de voedingsindustrie ondersteunen bij de productie van veilig voedsel.

Uitbraken Listeria en Salmonella

Enkele dagen geleden maakten de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) melding van een internationale uitbraak van Salmonella typhimurium ST34-infecties, die verband houdt met chocoladeproducten. Tot begin april waren 150 gevallen gemeld, voornamelijk bij kinderen jonger dan tien jaar, die het slachtoffer waren van voedselvergiftiging.

Maar april bracht ook ander nieuws over besmette producten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Bijvoorbeeld een uitbraak van Listeria monocytogenes in varkenskoppen, Escherichia coli in Frankrijk door consumptie van diepvriesdeeg, of sibutramine in een voedingssupplement. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die illustreren wat er de komende maanden in toenemende mate zou kunnen gebeuren als de hygiëne in de productielocaties niet serieus wordt genomen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven in Europa elk jaar 4.700 mensen als gevolg van besmet voedsel, wereldwijd zijn dat er 420.000, en worden 23 miljoen Europeanen ziek als gevolg daarvan. Minder reinigen en desinfecteren is onverenigbaar met het waarborgen van de voedselveiligheid. Optimaliseren betekent niet dat je moet snijden, het gaat er juist om nieuwe, meer efficiënte en duurzame tools en producten te vinden die kunnen leiden tot besparingen in tijd, water en energieverbruik; de belangrijkste factoren in de kosten van hygiëneprocessen. Het vervangen van reinigings- en desinfectiemiddelen door producten van inferieure kwaliteit is niet de oplossing. Het verlagen van de frequentie van reiniging en desinfectie is dat evenmin. Het is van essentieel belang dat de hygiëneprocessen binnen de grenzen blijven die de voedselveiligheid garanderen. Hetzelfde geldt voor het juiste advies en de juiste technische ondersteuning voor hygiëneprocessen in de industrie.

Efficiëntie in hygiëneprocessen

Dit is precies waar een hygiënepartner een sleutelrol speelt. Een adviserende functie waarin de vastgestelde kenmerken en de na te komen verplichtingen worden gedefinieerd om de toepasbarheid, kwaliteit en doeltreffendheid van de geleverde diensten te garanderen. Implementatie van monitoring- en controle-instrumenten draagt bij aan een verbetering van de efficiëntie van de hygiëneprocessen. Dat helpt vervolgens de industrie weer om veilige levensmiddelen op de markt te brengen. Zo wordt het mogelijk om duurzame hygiëneoplossingen op maat aan te bieden en efficiëntere processen te realiseren tegen lagere kosten.

Het gaat dus om een allesomvattende hygiëneservice die alle facetten dekt die een rol spelen bij reiniging en desinfectie van installaties voor de productie en behandeling van levensmiddelen: van de aanbeveling en levering van producten en de apparatuur die nodig is voor de toepassing, tot de validering van de hygiëneresultaten. En niet te vergeten: aspecten het opstellen van reinigings- en desinfectieprotocollen en opleiding van en toezicht op het personeel dat betrokken is bij de hygiënetaken.

Het automatiseren van processen is een goed voorbeeld om het verbruik te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan automatische bandreinigingssystemen of ultrasoonreiniging. Bovendien zijn er tegenwoordig verbruikscontrolesystemen op de markt voor zowel reinigingssystemen voor open oppervlakken als CIP-systemen. Het gebruik van kwaliteitsapparatuur, het implementeren van een preventieve onderhoudsdienst en het controleren van de dosering, zijn andere maatregelen die genomen kunnen worden.

Ook producten spelen een belangrijke rol. Kies bijvoorbeeld voor een effectief alternatief zoals een product in geconcentreerde vorm, waardoor je een besparing op transport realiseert. Of kijk naar andere soorten producten die makkelijker afspoelbaar zijn of werken bij lagere temperaturen, daarmee bespaar je op water- en energieverbruik.

Besparen met behoud van een veilige voedselproductie

In deze prijzencrisis, met de niet aflatende strijd om kostenbesparingen, mogen de verschillende schakels in de waardeketen van de voedingsindustrie hun primaire rol niet uit het oog verliezen: het produceren van veilig voedsel en zorgen dat de producten die de fabrieken verlaten veilig zijn. De bedreiging moet worden omgezet in een kans om de reinigings- en desinfectieprocessen onder de loep te nemen. Toegegeven, dit kost misschien tijd en energie, maar het zal op de langere termijn leiden tot een betere monitoring en beheersing van al deze processen. Zonder twijfel is dit de enige juiste methode om potentiële besparingen te definiëren met behoud van een veilige voedselproductieomgeving.

Of de recente uitbraken een vervolg zullen krijgen, hangt in grote mate af van de betrokkenheid van de waardeketen zelf. Een reputatiecrisis kan onomkeerbare schade toebrengen aan een merk, om nog maar te zwijgen over de schade aan consumenten. Hoe het ook zij, in geen geval mogen we onze waakzaamheid op voedselveiligheid laten verslappen; het is van levensbelang. Meer dan ooit moet de hoge mate van professionaliteit van werknemers en leveranciers in de voedingsindustrie voorop staan, in het belang van de voedselveiligheid.

Ramón Bertó
Joan Estornell

Similar Stories