Interview CarwashPro: oplossing stankoverlast wasstraten

‘Veel carwashondernemers denken dat stankoverlast onoplosbaar is’
Interview geplaatst op CarwashPro | Gepubliceerd op 27-02-2019 

De eerste indruk telt. Als je geen goed gevoel krijgt van de aanblik van een locatie, persoon of product dan is de kans klein dat je besluit om met deze partij in zee te gaan. Dat geldt ook voor klanten die een wasgelegenheid inrijden en vervolgens met stankoverlast geconfronteerd worden. Een slecht werkende waterzuivering of verkeerd afgestelde installatie is funest voor je bedrijf en kan klanten kosten, stelt account manager Thijs Koelewijn van Christeyns: ‘Veel ondernemers denken echter ten onrechte dat bij de aanpak van geurhinder forse kosten gepaard gaan.’

Lees het hele interview met terug op CarwashPro.nl

Similar Stories