Enzymen in textielverzorging

Enzymen worden, vanwege hun uitzonderlijke reinigingsvermogen en milieuvriendelijke eigenschappen, al tientallen jaren op grote schaal toegepast in reinigingsmiddelen. Vanwege hun gevoeligheid en specificiteit vormen ze echter een uitdaging bij het creëren van optimale werkomstandigheden. In dit artikel belichten we enzymen in textielverzorging en leggen we uit hoe Christeyns het spel voor duurzaam wassen verandert met haar innovatie – EPIC.

Inzicht in enzymen

Enzymen, afkomstig van micro-organismen, worden veel gebruikt in reinigingsproducten vanwege de selectieve reinigingseigenschappen en het milieuvriendelijke karakter. Als biokatalysatoren maken enzymen chemische reacties mogelijk zonder zelf verbruikt of permanent veranderd te worden. Ze zijn zeer specifiek en elk enzym is bedoeld om specifieke bestanddelen van vlekken af te breken, waarbij ze worden afgebroken in kleinere, beter oplosbare moleculen die gemakkelijker te verwijderen zijn zonder het gereinigde textiel te beschadigen.

Voordelen van enzymen

Enzymen bieden verschillende voordelen voor de textielindustrie:

 • Effectieve vlekverwijdering: enzymen kunnen hardnekkige vlekken afbreken en verwijderen waar traditionele schoonmaakmiddelen meer moeite mee hebben.
 • Lagere watertemperatuur: enzymen kunnen effectief zijn bij lagere watertemperaturen, waardoor minder energie wordt verbruikt.
 • Milieuvriendelijk: enzymen kunnen het reinigingsproces verbeteren met minder chemie. Door specifiek componenten in de vlek af te breken/in water op te lossen, is er minder oppervlakte-actieve stof nodig om de vuilcomponenten in het water te emulgeren.
Gevoeligheid en specifiteit van enzymen

Hoewel enzymen bijzonder krachtig zijn, vormt hun gevoeligheid een uitdaging. Ze zijn reageren op omgevingsfactoren zoals temperatuur, pH en specifieke chemicaliën.

Een andere uitdaging is hun specificiteit. Elk enzym kan alleen specifieke componenten in een vlek afbreken. Enkele veel voorkomende soorten enzymen

 • Proteasen: deze enzymen breken vlekken op eiwitbasis af, zoals bloed, gras en voedsel.
 • Amylases: amylases zijn effectief in het verwijderen van vlekken op basis van zetmeel, zoals pasta en rijst.
 • Lipasen: lipasen pakken vet- en olievlekken aan, zoals vet en olie.
 • Cellulases: deze enzymen helpen bij het verwijderen van vlekken veroorzaakt door plantaardige vezels zoals katoen en gras.

Vet bekeken onder een microscoop                 Vet zichtbaar met het blote oog

Enzymen in commerciële wasserijen

Om complexe vlekken effectief te behandelen, met name vlekken die ontstaan door stoffen als bloed en vet, blijken conventionele enzymmengsels niet afdoende. Alleen zeer gespecialiseerde enzymmengsels zijn effectief en hun prestaties zijn afhankelijk van een optimale chemische omgeving.

Dit is precies wat Christeyns heeft bereikt met de introductie van EPIC, of Enzymatic Process Innovation. Deze baanbrekende innovatie is naadloos geïntegreerd in Cool Chemistry wasconcepten en markeert een cruciale vooruitgang op het gebied van vlekverwijdering in het jaar 2022.

EPIC belichaamt een innovatief detergentsysteem dat is gebaseerd op twee fundamentele pijlers: een geconcentreerd wasmiddel dat de enzymactiviteit verhoogt en een mengsel van geconcentreerde enzymen dat nauwkeurig is afgestemd op specifieke bestanddelen van vlekken.

Het wasmiddel – Het wasmiddel is ontwikkeld voor naadloze integratie in de gevestigde wasconcepten van Christeyns, zoals Cool Chemistry. Deze integratie heeft geleid tot een compatibel wasmiddel, Cool EPIC, met geconcentreerde formule. Dit wasmiddel bevat een nieuwe generatie oppervlakteactieve stoffen die zijn ontwikkeld om de effectiviteit van enzymreacties te verbeteren.

Het enzymmengsel – Het geconcentreerde enzymmengsel, bekend als EPIC-CORE, dient als basismengsel en vervangt gedeeltelijk de werking van oppervlakteactieve stoffen. Dit mengsel kan worden verrijkt met boost-mengsels die zorgvuldig zijn samengesteld om complexe vlekken specifiek aan te pakken. Deze enzymmengsels worden apart van het nieuwe wasmiddel toegepast, waardoor het reinigingsproces wordt geoptimaliseerd. De ontwikkeling van een patentaanvraag voor deze unieke enzymmengsels onderstreept de toewijding aan innovatie op dit gebied.

De EPIC-enzymmengsels pakken specifieke vlekken heel nauwkeurig aan en vergen minimale doseringen van slechts 0,05 gram per kilo textiel. Dit staat in schril contrast met eerdere werkwijzen waarbij meestal meer oppervlakteactieve stoffen in het wasproces werden geïntroduceerd. Deze afbeeldingen tonen de soepele verwijdering van vet uit keukendoeken door toepassing van EPIC enyzme technologie.

Deze verschuiving naar minder oppervlakteactieve stoffen en de introductie van enzymen resulteert in een significante vermindering van 20 tot 30 procent in COD (chemisch zuurstofverbruik), wat leidt tot aanzienlijke besparingen voor commerciële wasserijen.

EPIX Technologie: een Game-ChangerEPIX device

Zoals eerder vermeld zijn enzymen gevoelig voor omgevingsfactoren, waardoor ze nauwkeurig moeten worden opgeslagen en gebruikt. Om commerciële wasserijen meer flexibiliteit te bieden bij het reinigen van verschillende soorten vuil, heeft Christeyns bovendien EPIX ontwikkeld, een hightech unit voor het ter plekke produceren, mengen en toedienen van enzymmengsels. Met geïntegreerde veiligheidssystemen en automatische kalibratie garandeert EPIX niet alleen veiligheid en betrouwbaarheid, maar onderscheidt het zich ook als een gepatenteerde en innovatieve oplossing.

Deze technologie maakt precieze microdosering van enzymen mogelijk, waardoor de ecologische voetafdruk tot 20 procent kleiner wordt in vergelijking met conventionele wasmethoden en het transport, de opslag en het hanteren van chemische producten met 40 tot 50 procent wordt teruggebracht.

Praktijktesten en voordelen

EPIC heeft strenge praktijktests ondergaan in verschillende sectoren, waaronder de horeca en de gezondheidszorg, met uitstekende resultaten. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn

 1. Minimaliseren van de impact op afvalwater:
 • Een aanzienlijke vermindering in het gebruik van chemie en oppervlakteactieve stoffen, resulterend in een vermindering van 20-30% van het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV).
 • Lagere ecotoxiciteit, wat bijdraagt aan schonere waterwegen en lagere belastingen.
 • Lagere niveaus van hexaan extraheerbaar materiaal (HEM) in afvalwater, waardoor het vrijkomen van oliën en vetten wordt geminimaliseerd.

 

 

 

 

CZV-niveaus – Deze grafiek toont de daling in CZV voor verschillende segmenten na het implementeren van EPIC in vergelijking met conventionele wasprocessen.

 

 

 

 1. Kosteneffectieve oplossingen:
 • Lagere afvalwaterkosten door minder vervuiling en belastingen.
 • Potentieel voor extra water- en energiebesparingen door lagere CZV-niveaus.
 1. Milieuvriendelijker:
 • EPIC is gebaseerd op enzymen, waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van niet-hernieuwbare bronnen.
 • Een aanzienlijke vermindering van oppervlakteactieve stoffen benadrukt het streven naar duurzaamheid van het systeem.
De Nieuwe Standaard voor duurzaam wassen

De toepassing van enzymen in textielverzorging biedt talloze voordelen. Door hun selectieve reinigingseigenschappen en milieuvriendelijke aard zijn enzymen een ideale keuze voor effectieve vlekverwijdering en algehele reinigingsprocessen. Ondanks hun gevoeligheid en specificiteit hebben innovaties, zoals de EPIC-technologie van Christeyns, de toepassing van enzymen opnieuw gedefinieerd. Hierdoor worden op maat gemaakte enzymmengsels en een nauwkeurige dosering voor complexe vlekken mogelijk, terwijl de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Bovendien integreert EPIC naadloos in bestaande Cool Chemistry wasconcepten met minimale aanpassingen. Hierdoor kunnen commerciële wasserijen hun bestaande processen handhaven terwijl ze voldoen aan de strenge regelgeving voor afvalwater, hun impact op het milieu beperken en aanzienlijke kostenbesparingen realiseren.

In essentie heeft EPIC bewezen een game-changer te zijn in de textielverzorgingsindustrie door de nieuwe standaard te zetten voor duurzaam wassen. Daarmee belooft EPIC een rooskleurigere, schonere en milieuvriendelijkere toekomst voor de commerciële wasserijsector.

Wilt u meer weten over hoe deze EPIC-technologie uw game-changer kan zijn?
Neem dan vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Authors

Fernando Lorenzo

Fernado Lorenzo

Hij studeerde Chemie aan de Manchester Metropolitan University (2009) en coördineer

Similar Stories