Vernieuwd ISO 14001certificaat voor milieubeheer

BELGIE (HQ) – Vanaf 2004 heeft het internationaal erkende ISO 14001-certificaat Christeyns bestempeld als een ‘milieuvriendelijke organisatie’. Sindsdien vernieuwen we dit certificaat elke drie jaar. Begin deze maand hebben we het certificaat met nog eens drie jaar kunnen verlengen.

Elk jaar beter

Het certificaat dwingt organisaties om jaarlijks de manier waarop ze het milieu beschermen te verbeteren.

In dit licht gaat Christeyns in zee met een huisvestingsmaatschappij in Gent waar we onze overtollige warmte van de productie zullen overdragen om de nabijgelegen appartementen te verwarmen en het afvalwater van dezelfde appartementen te gebruiken als proceswater. Bovendien zijn we al heel lang een afvalvrij bedrijf. Dit betekent dat ons eigen afvalwater op de juiste manier wordt opgevangen en verwerkt. Een van onze meest recente initiatieven is de aankoop van een nieuwe stofverwijderingsunit om de longen van onze productiemedewerkers te beschermen.

“Komend jaar gaat onze werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder dan alleen aandacht voor het milieu. We nemen ook deel aan het VOKA-handvest Duurzaam Ondernemen. Dit betekent dat we concrete doelen moeten stellen en dat we begeleid zullen worden bij het bereiken ervan. Op dit moment doen we een onderzoek om te kijken of we zonnepanelen op onze fabrieken kunnen plaatsen en gaan we het duurzaamheid- en recyclingproces van onze huidige verpakkingsmaterialen nader bekijken.

Laat de toekomst groen zijn!