Europees patent Transfer Guard

Christeyns heeft een Europees octrooi gekregen voor Transfer Guard. Dit veiligheidssysteem garandeert veilige en betrouwbare overheveling van vloeibare wasmiddelen. Dankzij een veiligheidssysteem van 5 stappen, dat gevalideerd wordt door QR-code technologie, worden chemicaliën veilig overgeheveld.

“Dit is een noodzakelijke procedure”, aldus de uitvinder Cees van Haasteren, Regionaal Directeur BeNeLux bij Christeyns. “Het overpompen van chemicaliën kan om verschillende redenen gevaarlijk zijn. Chemicaliën kunnen de gezondheid van een persoon aantasten, het milieu vervuilen, de productie verstoren, enz. Deze gevaren leggen een grote verantwoordelijkheid bij de werknemers, de procedures en de apparatuur van de fabriek om veilig en betrouwbaar te zijn. Dankzij Transfer Guard worden deze risico’s geëlimineerd”.

Hoe werkt Transfer Guard

Chemie komt bij de klant vaak aan in vaten en IBC’s, van waaruit het wordt overgepompt in opslagtanks. Het 5-stappen veiligheidssysteem van Transfer Guard neemt elk risico op verkeerde overpompen weg. De eerste 2 QR beveiligingsstappen hebben betrekking op het menselijke aspect. Alleen geregistreerd en opgeleid personeel mag de procedure uitvoeren. De daarop volgende twee QR veiligheidsstappen omvatten de controle van het geleverde product en de bijbehorende tank. Het overpompen start pas na een elektronisch signaal op orderniveau van dezelfde tank én na validatie van de vier voorgaande QR veiligheidsstappen. Na volledige overdracht stopt de pomp en wordt een vijfde QR-beveiligingsstap uitgevoerd om “einde cyclus” te markeren. Ingebouwde systeemfout- of noodprocedures voorkomen stilstand.

Met de implementatie van Transfer Guard verzekert Christeyns zijn klanten dat vloeibare wasmiddelen veilig en betrouwbare worden overgepompt. Als bijkomend voordeel kan Transfer Guard gekoppeld worden aan Christeyns Laundry X-pert software.

Vraag meer informatie aan

Meet weten? Download de flyer of neem contact met ons op, we helpen u graag verder!