EU Verordening Precursoren van explosieven

Op 1 februari 2021 is de Verordening 2019/1148 inzake precursoren van explosieven inwerking getreden. De Verordening is erop gericht betere controle te krijgen op chemische stoffen of producten die misbruikt kunnen worden voor het maken van explosieven. Een aantal van deze stoffen komen ook voor in gangbare, legitieme producten, waaronder ook sommige reinigings- en desinfectiemiddelen die u afneemt bij Christeyns.

Wij hebben in de eerste plaats de plicht u te informeren over de beperkingen die voor deze producten gelden. Meer hierover vindt u in de linkjes onderaan deze pagina. Als u een product afneemt dat binnen het kader van deze wetgeving valt, moet u vooraf aan de levering een verklaring ondertekenen, waarin u aangeeft dat u dit product uitsluitend zult gebruiken voor het beoogde en rechtmatige doel. In deze verklaring geeft u aan waarvoor u het product gaat gebruiken en hoeveel u dit kalenderjaar van dit product gaat afnemen. Daarna kunnen wij het product naar u verzenden. Deze verklaring is een jaar geldig.

Daarnaast wijzen wij u op de meldingsplicht. In geval van verdachte transacties, verlies of diefstal van producten die binnen de Verordening vallen moet u dit 24 uur melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Lees meer: Folder NCTV – weet wat je moet doen bij verdacht gedrag

Lees hier ook ons FAQ, waarin we antwoord geven op de meestgestelde vragen.

Bent u wederverkoper?

Dan bent u verplicht eenzelfde verklaring te vragen aan uw professionele eindgebruiker. Voor particulier gebruik gelden scherpere regels, deze vindt u terug in de Verordening. Lees hier de volledige Verordening 209/1148.