Eerste elektrisch interventievoertuig @ Christeyns

Christeyns investeerde recent in de aankoop van een elektrisch interventievoertuig. Als snelgroeiend Seveso-bedrijf was het immers nodig geworden om het bestaande interventiemateriaal uit te breiden. Uit een risicoanalyse was gebleken dat een drukverhoging op de brandleidingen nodig was om kwalitatieve interventies uit te kunnen voeren. Door de aankoop van de aanpalende Rogers-site zijn bovendien de afstanden op het bedrijfsterrein toegenomen.

Er werd gekozen voor een compact elektrisch interventievoertuig. Elektrisch, om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. En compact, opdat het zich binnen de fabrieksmuren zou kunnen bewegen maar evengoed kan ingezet worden in het Europees distributiecentrum aan de overkant van de straat. Het eindresultaat is een tweepersoonsvoertuig dat alles meeheeft om een interventie te kunnen starten. Naargelang het incident kan dit gaan over offensieve of defensieve bluswerken of kleine milieu-incidenten.