Baanbrekende innovatie duurzaam wassen

Commerciële wasserijen verbruiken bij het wassen 4 tot 10 liter water per kg linnen. Om het verbruik van schoon te reduceren heeft Christeyns de krachten gebundeld met Veride, een internationaal ingenieursbureau voor milieu-installaties. Samen lanceren we HydRO voor wasserijen. Met deze baanbrekende innovatie zijn we erin geslaagd het verbruik van schoon water in commerciële wasserijen met 80% te verminderen. In combinatie met effectieve opvang van regenwater is het met deze technologie zelfs mogelijk om het verbruik te verminderen tot slechts 0,5 liter per kg linnen.

Duurzaam wassen in commerciële wasserijen

HydRO voor wasserijen is een kosteneffectieve plug-and-play oplossing voor het terugwinnen, behandelen en recyclen van water. De HydRO-technologie is een gesloten watervoorziening die minimaal 80% van het proceswater terugwint. Daarnaast wordt het proceswater omgezet in schoon water van de beste kwaliteit voor het wasproces en de stoomvoorziening. Alle stoffen als microplastics, zware metalen en bacteriën worden eruit gefilterd.

De HydRO-technologie is een antwoord op het groeiende bewustzijn en de toenemende verantwoordelijkheid rond watergebruik en -kwaliteit. In verschillende Europese landen leidt dat tot meer en strengere regelgeving voor afvalwater. Met deze nieuwe technologie willen we een verandering teweeg brengen in de professionele textielverzorgingsindustrie. We willen een cruciale rol spelen bij het verminderen van de milieu-impact van industrieel wassen en bijdragen aan het verlagen van watergerelateerde kosten. Daarmee vergroten we het concurrentievermogen van onze klanten.

Christeyns en Veride

“Onze klanten in staat stellen hun waterverbruik en kosten voor afvalwater drastisch te verlagen, energie te besparen en hun CO2-impact aanzienlijk te verminderen, dat is waar deze samenwerking om draait”, zegt Alain Bostoen (CEO Christeyns). “Omdat waterrecycling een enorme kans biedt voor de wasserij-industrie, moeten we watermanagement herdefiniëren voor duurzame groei”, legt hij uit. “Veride wilde op haar beurt haar activiteiten uitbreiden en milieuoplossingen gaan aanbieden voor industriële wasserijen”. Ward De Wachter (CEO Veride ) vervolgt: “En zo kwam Christeyns in beeld met hun water- en energiebesparende wasconcepten en vergaande kennis van de internationale PTC-markt. Om ons doel te bereiken wilden we de knowhow en het brede klantenbestand van Christeyns koppelen aan wereldwijde toptechnologie.”

Expertise bundelen

Onder de merknaam HydRO for laundries combineert de nieuwe joint venture ‘HydRO Global Solution’ de jarenlange ervaring van Veride op het gebied van duurzaam waterbeheer en engineering met de internationale expertise van Christeyns in de professionele textielverzorgingsindustrie. De HydRO-technologie is al met groot succes toegepast in meer dan 10 industriële wasserijen in de Benelux.

 

> Lees meer