Process Guard

Process Guard

Systeem om de kwaliteit van uw wasproces te evalueren.

  • Maakt meervoudige bemonstering en batchopvolging mogelijk
  • Analyseert verschillende parameters zoals temperatuur, pH, geleidbaarheid en waterhardheid
  • Maakt benchmarking met vooraf bepaalde parameters mogelijk
  • Geeft een alarmsignaal in geval van niet-conformiteit