Heat-X Collector

Heat-X Collector

Effectieve warmteopslag voor de wasserij.

  • Warm water wordt onafhankelijk van de procesvraag geproduceerd
  • Warm water wordt effectief opgeslagen in afzonderlijke warmtelagen
  • Er zijn geen extra pompen nodig om warm water in het systeem te verdelen.