Perazijnzuur en het coronavirus

De huidige coronapandemie (COVID-19) is veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus. Een ingekapseld coronavirus, gevormd door een enkele RNA-streng. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de lucht en door contact met oppervlakken. Oppervlaktedesinfectie is daarom prioriteit in de strijd tegen de pandemie, naast uiteraard de maatregelen voor persoonlijke hygiëne en bescherming (maskers, handschoenen, social distancing, quarantaine, etc.).

Oppervlaktedesinfectie en het coronavirus

Onderzoek dat op 17 maart in The New England Journal of Medicine is gepubliceerd, concludeert dat SARS-CoV-2 stabieler is op kunststof oppervlakken en rvs dan op koper of karton.

  • Op kunststoffen werd het virus gedetecteerd tot 72 uur nadat het op de oppervlakken was aangebracht, hoewel de virale belasting gedurende de tijd wel aanzienlijk afnam (van 103,7 tot 100,6 TCID50 per milliliter medium).
  • Op rvs was de reductie sneller, in 48 uur was de virale belasting gedaald van 103,7 tot 100,6 TCID50 per milliliter medium.
  • Op koperen oppervlakken werd na 4 uur geen levensvatbare SARS-CoV-2 gedetecteerd.
  • Op karton werd het virus na 24 uur niet meer gedetecteerd (van Doremalen et al., 2020).

Het coronavirus heeft dus het vermogen om op verschillende soorten oppervlakken te overleven. Optimale desinfectie is dan ook van goot belang in de voedseldistributie en detailhandel in het algemeen en individuele instellingen in het bijzonder. Veilig voedsel is essentieel, tegelijkertijd moet ook besmetting van het personeel in deze sectoren voorkomen worden.

Werking biociden coronavirus

Desinfectie van oppervlakken moet uitgevoerd worden in productie-, distributie- en winkelfaciliteiten. Maar ook in alle gerelateerde ruimtes, inclusief gangen, vloeren, kantoren, toiletten, kleedkamers, voertuigen, enzovoort. Hiervoor moeten geschikte biociden worden gebruikt. De Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft een uitgebreide lijst gepubliceerd van desinfecterende middelen die een viricide werking hebben en worden aanbevolen tegen het SARS-CoV-2-virus (EPA 2020).

Vanwege de recente uitbraak van SARS-CoV-2 zijn er nog geen tests die de werkzaamheid van desinfecterende producten tegen dit specifieke virus controleren. Enkele van de huidige viricide-werkzaamheidstests omvatten echter referentievirussen die morfologisch vergelijkbaar zijn met SARS-CoV-2. In feite is SARS-CoV-2 niet bijzonder resistent tegen conventionele biociden (quaternaire ammoniumverbindingen, alcohol, chloor, enz. (ECDC, 2020)). In huidige pandemie van COVID-19 wordt ook een desinfectiemiddel op basis van perazijnzuur aanbevolen om het coronavirus te inactiveren, PAA genoemd (Wang et al.2020).

Werkzaamheid desinfectie perazijnzuur 

De wetenschappelijke literatuur en recente aanbevelingen van verschillende gezondheidsautoriteiten verschaffen gegevens over de werkzaamheid van werkzame stoffen in op PAA gebaseerde producten (PAA en waterstofperoxide) tegen SARS-CoV-2. Deze tests zijn uitgevoerd met ingekapselde virussen (zoals SARS-CoV-2), andere vergelijkbare coronavirussen of onder omstandigheden die een generieke viricide werkzaamheid bewijzen. De onderstaande tabel geeft de gegevens weer die beschikbaar zijn in de literatuur, evenals de officiële aanbevelingen.

Virucide werking Werkzame stof / concentratie Tijd Bron
Werkzaamheid tegen ingekapselde virussen (EN14476 – Vaccinia) Perazijnzuur 0.01% 1 min (Rabenau 2010)
Virucidale werkzaamheid met beperkt spectrum (EN14476 – Adenovirus en murine norovirus) Perazijnzuur 0.04% 5 min (Becker 2017)
Algemene virucidale werkzaamheid (EN14476 – Poliovirus, adenovirus en murine norovirus) Perazijnzuur 0.15% 5 min (Becker 2017)
Decontaminatie van SARS-CoV-2 op oppervlakken Waterstofperoxide 0.5% 1 min (Spanish Ministry of Health, 2020)
Werkzaamheid tegen menselijk coronavirus (HCov-229E) Waterstofperoxide 0.5% 1 min (Kampf 2020)

Desinfecterende producten met PAA

PAA, ook wel bekend als perazijnzuur of peroxyazijnzuur, is een organische verbinding met de volgende chemische structuur:

PAA is een product van de reactie tussen azijnzuur en waterstofperoxide. Het is in de handel verkrijgbaar als evenwicht tussen PAA, azijnzuur en waterstofperoxide. Dankzij het hoge oxiderende vermogen dat inwerkt op het uitwendige membraan van bacteriën, endosporen, schimmels, virussen en gisten, heeft het veel industriële toepassingen. Bijvoorbeeld als desinfectiemiddel in de voedingsindustrie, maar ook in wasmiddelen en water- en afvalwaterzuivering. Het oxidatiemechanisme houdt in dat elektronen worden overgedragen van de geoxideerde vorm van het zuur naar de micro-organismen, waardoor ze worden gedeactiveerd. De biocide werkzaamheid, de afwezigheid van gevaarlijke residuen en de gemakkelijke toepassing in waterige oplossing, maken PAA een steeds noodzakelijker antimicrobieel middel in de voedings- en drankenindustrie.

Perazijnzuur producten Christeyns 

Er zijn verschillende formules voor het desinfecteren van oppervlakken die PAA als actief ingrediënt bevatten. In de onderstaande tabel staan enkele relevante PAA-formuleringen van CHRISTEYNS. Deze producten zijn in Nederland officieel toegelaten als biocide. De samenstellingen kunnen worden vergeleken met de informatie in de bovenstaande tabel om hun potentiële vermogen om SARS-CoV-2 te inactiveren te evalueren. De viricide-werkzaamheidstesten die voor sommige van deze producten zijn uitgevoerd, zijn ook geïndiceerd.

Productnaam % PAA % H2O2
Mida Chriox 5 4.9 23
Mida Chriox 15 14.9 25.7

De virucidale werkzaamheid van Mida Chriox 5 is getest tegen Adenovirus, Influenza H1N1, Influenza H5N2, Poliovirus en Vacciniavirus door middel van de tests EN 14476 (Kwantitatieve suspensietest voor de evaluatie van viricide activiteit). De test op het Vacciniavirus geeft de werkzaamheid aan tegen ingekapselde virussen. De viricide capaciteit van Mida Chriox 15, een product vergelijkbaar met Mida Chriox 5 maar met een hogere concentratie, kan worden afgeleid uit dezelfde test.

De formuleringen moeten verdund worden in water in de verhoudingen die zijn aangegeven in de bijbehorende technische informatie. In alle gevallen moeten de indicaties en voorzorgsmaatregelen in de technische en veiligheidsinformatiebladen van elk product worden opgevolgd.

Conclusies

Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 1,5 miljoen gevallen van COVID-19 bevestigd in de wereld. Het aantal mensen dat geïnfecteerd is maar niet bevestigd ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Het is daarom cruciaal, naast de inspanningen in de gezondheidszorg en andere belangrijke controlemaatregelen, om  de oppervlakken waarmee mensen dagelijks in contact komen frequent en correct reinigen en desinfecteren.

Hoewel het virus geleidelijk wordt geïnactiveerd, kan het relatief lang op oppervlakken blijven (enkele uren of zelfs dagen). Om deze bron van vermeerdering en infectie te voorkomen, zijn er veel producten die we kunnen gebruiken om het virus op een eenvoudige manier te inactiveren: alcohol, chloorproducten, quaternair ammonium, enzovoort. Dit geldt ook voor producten op basis van PAA en waterstofperoxide, die zowel op industrieel als institutioneel niveau zeer nuttig kunnen zijn bij het verminderen van infecties. De leveranciers die gespecialiseerd zijn in dit soort producten kunnen voor elke case de meest geschikte alternatieven aanbieden, evenals producten die als biociden zijn geregistreerd en die strenge werkzaamheidstests hebben ondergaan.

NOTE: De technische informatie die overeenkomt met de producten in de bovenstaande tabel kan worden geraadpleegd op de website van Christeyns of opgevraagd worden bij de lokale Christeyns vestiging.

Bibliografie

B. Becker et al. (2017) Virucidal efficacy of peracetic acid for instrument disinfection. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 6:114

BETELGEUX-CHRISTEYNS, Equipo Técnico (2020). Cuestiones frecuentes sobre el coronavirus en alimentos y superficies. URL: www.betelgeux.es/blog/2020/03/23/cuestiones-frecuentes-sobre-el-coronavirus-en-alimentos-y-superficies/ 23 de marzo de 2020.

ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control (2020) Interim guidance for environmental cleaning in nonhealthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

EPA, United States Environmental Protection Agency, 2020. Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. URL: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 Consultado el 1 de abril de 2020.

G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann (2020) Persistence or coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 104:246-251.

H. F. Rabenau, I. Rapp, J. Steinmann (2010) Can vaccinia virus be replaced by MVA virus for testing virucidal activity of chemical disinfectants? BMC Infectious Diseases, 10:185

N. van Doremalen, et al. (2020). Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973.

M. Wang et al. (2020). A precision medicine approach to managing 2019 novel coronavirus pneumonia. Precision Clinical Medicine, Volume 3, Issue 1, March 2020, Pages 14–21, https://doi.org/10.1093/pcmedi/pbaa002

Similar Stories