YOUCA studenten bij Christeyns

Op 17 oktober was het YOUCA (Youth for Change and Action) Action Day. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren engageren zich dan om een dagje mee te draaien in een bedrijf ten voordele van jongeren wereldwijd. Studenten Janne en Jasper kwamen onze vloeistoffenafdeling in Gent versterken!

Het welverdiende dagloon van onze studenten werd integraal doorgestort naar de internationale ontwikkelingsorganisatie Trias. Die heeft een project lopen in Guinee om ondernemerschap bij jongeren ter plaatse te stimuleren. YOUCA wil met dit initiatief jongeren bewust maken van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en hen stimuleren om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Dankjewel Janne, Jasper en iedereen die hen hielp om van deze dag tot een succes te maken!