Precursoren van explosieven – nieuwe EU-verordening. Samen kunnen we een verschil maken!

Op 1 februari 2021 is een nieuwe EU-verordening in werking getreden betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven. Doel van deze nieuwe verordening EU 2019/1148, die een eerste wetgevingsbesluit uit 2013 vervangt, is de regels betreffende precursoren van explosieven in de Europese Unie te harmoniseren en zo de veiligheid te vergroten.

Zij is erop gericht :

  • de veiligheid van de handelsactiviteiten van de betrokken producten te verbeteren,
  • bewegingen, diefstallen en verliezen van precursoren van explosieven te controleren,
  • de beschikbaarheid van deze stoffen of mengsels voor particulieren te beperken,
  • misbruik en illegale vervaardiging van explosieven te voorkomen,
  • en verdachte transacties, diefstallen en verdwijningen van deze stoffen aan de autoriteiten te melden.

Christeyns heeft een brochure opgesteld waarin de belangrijkste punten van de verordening worden toegelicht, de gevolgen voor de verschillende marktdeelnemers worden toegelicht en een antwoord wordt gegeven op een aantal veelgestelde vragen. De adviezen in deze brochure zijn bedoeld om u te helpen bij het voorkomen van ernstige misdrijven en bij het nakomen van uw wettelijke verplichtingen.

Precursoren van explosieven – brochure