Poetsproducten voor slachtoffers van de watersnood

De golf van solidariteit die ontstond na de watersnood in ons land is hartverwarmend. Omdat #helpenhelpt en alle steun, hoe klein of groot dan ook, van harte welkom is, wil ook Christeyns haar steentje bijdragen. We helpen graag met poetsproducten voor de slachtoffers van de watersnood.

Om op termijn alles terug netjes en hygiënisch te krijgen, zorgen we voor heel wat reinigings- en desinfectiemiddelen.

Via onze distributeurs

Samen met BOMA en enkele andere van onze distributeurs, schenken we zo’n 3250 kg aan poetsproducten voor de slachtoffers van de watersnood. Het gaat niet enkel om particulieren, ook bijvoorbeeld rusthuizen en dierenopvangcentra zijn getroffen. Instellingen als deze hebben een hoge nood aan hygiëne om snel terug hun dagelijkse werking te kunnen hervatten.

Het Rode Kruis

We stelden het Rode Kruis de vraag of er nood was aan reinigingsproducten in de getroffen gebieden. We kregen als reactie dat vooral de basisreinigingsproducten meer dan welkom waren. Daarom doneren we via de #helpenhelpt actie van het Rode Kruis zo’n 1307 liter allesreinigers.

Wij leven mee met getroffenen en hun omgeving en wensen iedereen een vlotte heropbouw toe.