Europees patent voor Transfer Guard

We zijn trots te melden dat we een Europees octrooi ontvangen hebben voor ons beveiligingssysteem Transfer Guard. Dit veiligheidssysteem garandeert een veilige en betrouwbare overheveling van vloeibare detergenten. Dankzij de 5 stappen procedure en de validatie door middel van QR-code technologie, kunnen chemicaliën veilig worden overgepompt.

“Dit is een noodzakelijke procedure”, aldus onze collega en uitvinder Cees van Haasteren, Regionaal Directeur BeNeLux, “omdat het overpompen van chemicaliën om verschillende redenen gevaarlijk kan zijn. Chemicaliën kunnen de gezondheid van een persoon aantasten, het milieu vervuilen, de productie verstoren, enz. Deze gevaren leggen een grote verantwoordelijkheid bij de werknemers, de procedures en de apparatuur van de fabriek om veilig en betrouwbaar te zijn. Dankzij Transfer Guard worden deze risico’s geëlimineerd”.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vaak komen chemicaliën bij de klant aan in vaten en IBC’s van waaruit ze worden overgepompt in opslagtanks. Ze moeten zodanig worden behandeld dat elk risico van verkeerd overpompen volledig wordt weggenomen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van Transfer Guard en zijn 5-stappen veiligheidssysteem.

De eerste 2 QR beveiligingsstappen hebben betrekking op het menselijke aspect. Alleen geregistreerd en opgeleid personeel mag de procedure uitvoeren. De daarop volgende twee QR veiligheidsstappen omvatten de controle van het geleverde product en de bijbehorende tank. Het overpompen zal pas starten na een elektronisch signaal op orderniveau van dezelfde tank én na validatie van de vier voorgaande QR veiligheidsstappen. Na volledige overdracht wordt de pomp gestopt en wordt een vijfde QR-beveiligingsstap uitgevoerd om “einde cyclus” te markeren. Systeemfout- of noodprocedures zijn allemaal ingebouwd om stilstand te voorkomen.

Met de implementatie van Transfer Guard verzekeren we onze klanten ervan dat vloeibare wasmiddelen op een veilige en betrouwbare manier worden overgepompt. Als bijkomend voordeel kan Transfer Guard gekoppeld worden aan onze Laundry X-pert software.

Lees meer hierover