Belevingstrip ETION

Je kon ze al van ver zien aankomen, de ETION-leden die tijdens hun belevingstrip door Gent halthielden bij Christeyns. Op de opvallend rode fietsen van De Fietsambassade kwamen ze, nog net niet met belgerinkel, onze site opgereden.

Forum voor geëngageerd ondernemen

Mocht ETION jou niet meteen bekend in de oren klinken, dan lichten we dat graag even toe. ETION is een forum waarin ondernemers, ondernemende mensen en beslissingsnemers die geloven in de mens en authentiek leiderschap, zich verzamelen. Ze hanteren waarden als kompas bij het maken van de keuzes waarmee iedere onderneming dagelijks wordt geconfronteerd. De leden streven duurzaam succes na en vinden bij ETION een forum van gelijkgestemden.

Een visie waarin we ons bij Christeyns kunnen vinden. Daarom is ook Alain Bostoen, CEO van Christeyns, lid van ETION.

Belevingstrip door Gent

ETION organiseert belevingstrips voor haar leden. Het verkennen van een waarde(n)vol thema, een ontmoeting met een begeesterend ondernemer, een bezoek aan een bijzonder bedrijf, of andere interessante onderwerpen, staan daarbij centraal. In dat kader stond deze week een bezoek aan Cristeyns op het programma.

Inspiratiesessie Alain Bostoen

Alain Bostoen lichtte de ETION-leden graag toe wat we bij Christeyns doen rond sustainability. Een begrip dat steeds meer aan belangrijkheid wint. Voor een familiebedrijf, intussen reeds 75 jaar geleden ontstaan in Gent, is duurzaamheid niet slechts een begrip. Het is een waarde waar we veel belang aan hechten en waar we ook in de toekomst nog meer nadruk op willen leggen. Van grondstof tot verpakking en levering, bij elke stap houden we rekening met de impact op onze omgeving.

We konden indruk maken met ons project rond de “Nieuwe Dokken“, het grote aantal zonnepanelen op het dak van ons distributiecentrum en de inspanningen die we leveren voor de recuperatie van onze verschillende types verpakkingen.