Christeyns voorziet 350 gezinnen van restwarmte

Samen met Stad Gent en Clean Energy Innovative Projects verwarmt Christeyns de huizen van 350 gezinnen  aan de “Nieuwe Dokken”, een nieuwe woonwijk in Gent (BE).

Op de hoofdproductiesite van Christeyns werd een circulaire warmteterugwinningssysteem geïnstalleerd die de nieuwe woonwijk van ‘eigen warmte’ voorziet.

Hoe werkt het? Ieder huis en appartement op de Nieuwe Dokken is voorzien van een vacuümtoilet. Het afvalwater en de fecaliën worden opgevangen in tanks. Ook keukenafval kan in het circuit worden vermalen of in containers worden achtergelaten. In de tanks en containers fermenteert vervolgens het afval, waardoor biogas ontstaat. Dit biogas wordt dan uiteindelijk gebruikt om de woningen terug op te warmen. De rest van de mest is bestemd voor de stadslandbouw.

Niet alleen water uit het vacuümtoilet wordt opgeslagen, ook het afvalwater van de keukens, de badkamers en de vaatwassers wordt gebruikt om warmte uit terug te winnen (afvalwater heeft een gemiddelde temperatuur van 25 graden).

Met dit systeem voorzien de gezinnen van de Nieuwe Dokken zelf voor een derde van de warmte in hun woning. Christeyns levert de rest van de warmte door de warmte vanuit de productieprocessen, die meestal verloren gaat in de lucht of het riool, te recupereren en rechtstreeks naar de gebouwen om te leiden.

Met dit project kan Christeyns bijdragen aan het ambitieuze klimaatplan van Gent: klimaatneutraal zijn tegen 2050.

 

Lees er hier meer over op Made in Oost-Vlaanderen of op Bond Beter Leefmilieu.