CHRISTEYNS heeft een gecoördineerd plan geïmplementeerd voor de controle op allergenen inde voedings-, zuivel- en drankenindustrie.

Het verwijderen van allergenen van werkoppervlakken is
momenteel is een van de belangrijkste aandachtspunten
in de levensmiddelen- en drankenindustrie om de risico’s
voor kwetsbare consumenten als gevolg van onbedoeld
kruiscontact van allergene eiwitten met voedsel te
verminderen.

Sporen van onbedoelde allergenen in levensmiddelen
kunnen het product onveilig maken voor sommige
consumenten, wat kan leiden tot ziekte of in extreme
omstandigheden een anafylactische reactie.

CHRISTEYNS heeft een gecoördineerd plan
geïmplementeerd voor de controle op allergenen in
de voedings-, zuivel- en drankenindustrie. De service
biedt de nodige instrumenten voor de controle van de
reinigingsprocessen en voor het behoud van een strikte
hygiëne in de installaties.