Boek over Listeria monocytogenes in de vleesindustrie

Christeyns lanceert een boek over basiselementen voor effectieve controle op Listeria monocytogenes in de vleesindustrie. Het boek benadrukt in het bijzonder de belangrijke factoren om besmetting van levensmiddelen te voorkomen. O.a. worden de omstandigheden uitgelegd waarin biofilms en persistente besmetting kunnen ontstaan en het boek gaat in op de noodzaak van adequate opleiding van personeel in de levensmiddelensector. Daarnaast geeft het boek een gedetailleerde beschrijving van de procedures die nodig zijn om de vereiste hygiënische omstandigheden te waarborgen voor oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen, met zowel een theoretische als een praktische benadering. Dit draagt bij aan een beter begrip van de elementen die een rol spelen bij de preventie van voedselbesmetting en aan de uitvoering van de nodige maatregelen om de voedselveiligheid te verbeteren.

Voedselbesmetting kan grotendeels worden voorkomen door toepassing van goede hygiënische maatregelen en door risicobeheersing op kritische punten. Dit boek is bedoeld als ondersteuning, opleiding en informatie voor het personeel van de kwaliteitsafdelingen van de levensmiddelenindustrie en, in het verlengde daarvan, voor iedereen die bij de voedselveiligheid betrokken is.

Vraag het boek gratis aan: